| מדרש שבעה דברים בגולם , ושבעה בחכם : חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה , ואינו נכנס לתוך דברי חברו , ואינו נבהל להשיב , שואל כהלכה ומשיב כעניין , ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון , ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי , ומודה על האמת ; וחילופיהן בגולם . ( פרקי אבות , פרק ה , ) 7 לפי המדרש , מה כדאי או לא כדאי לאדם לעשות , אם הוא רוצה להיות חכם . כתבו 7 דברים . התחילו כך : לפי המדרש , אם אדם רוצה להיות חכם , לא כדאי לו לדבר לפני אדם חכם יותר .  אל הספר
נטע-מטח