לקוח : אני רוצה להחליף דולרים לשקלים . פקיד בנק : כמה דולרים ? לקוח : . 300 מה השער היום ? פקיד בנק : ארבעה שקלים לדולר . לקוח : יש עמלה ? פקיד בנק : כן . חצי אחוז . אני יכול לראות תעודת זהות או דרכון ? לקוח : כן . בבקשה . פקיד בנק : בסדר . איך אתה רוצה את השקלים ? לקוח : בשטרות של מאה , אם אפשר . פקיד בנק : תחתום כאן . לקוח : הינה , בבקשה . פקיד בנק : תודה .  אל הספר
נטע-מטח