מורה : תלמידים , בסוף השליש אתם צריכים לכתוב עבודה על ההיסטוריה של בתי הספר בעולם . תלמיד : מה , עוד עבודה ? אבל יש לנו כבר עבודה בתנ"ך ... מורה : אני מבקש שקט . מותר לכם לכתוב את העבודה בזוגות , אם אתם רוצים . תלמידים : מה !? כן ? איזה כיף ! מותר לנו לכתוב עם מי שאנחנו רוצים ? מורה : כן . עם מי שאתם רוצים . תלמידה : המורה , ואם אני רוצה לכתוב את העבודה לבד ? אסור לי ? מורה : את , דניאלה , תכתבי את העבודה לבד , אם את רוצה . מותר לך ! אתם צריכים לכתוב חמישה דפים , ואסור לכם להעתיק מספרים או מהאינטרנט . מותר לכם להשתמש ברעיונות מספרים , אבל אתם חייבים לכתוב מאיזה ספר אתם לוקחים כל רעיון . ברור ? תלמידים : אה ... כן ... מורה : אתם צריכים לשלוח לי את העבודות עד סוף השליש , בבקשה . תלמידה : אבל המורה , אני לא יכולה . מורה : רותי , כן , אני יודע שלך יש סיבה מיוחדת . לך מותר למסור את העבודה יותר מאוחר . ועוד משהו : אני מבקש לכתוב את העבודה על מחשב . תלמיד : אבל ... ומה אם לתלמיד אין מחשב בבית ? אסור לו לכתוב את העבודה בכתב יד ? מורה : חבר'ה , לא אמרתי שאסור לכם לכתוב את העבודה בכתב יד , אבל א...  אל הספר
נטע-מטח