| לפי ארגון האומות המאוחדות ( האו"ם ) לכל ילד יש זכות ללמוד , בלי הבדל דת , גזע ומין . לכל אדם יש זכות לדעת לקרוא ולכתוב . לכל ילד יש זכות לבחור בית ספר שמתאים לתרבות שלו . לכל ילד יש זכות ללמוד חינם בבית ספר יסודי . הלימודים בבית הספר היסודי הם חובה . אסור לילדים , או להורים שלהם , לוותר על הזכות הזאת . לכל ילד יש זכות להמשיך ללמוד גם אחרי בית הספר היסודי , אם הוא רוצה . לכל אדם יש זכות ללמוד באוניברסיטה , אם הוא מתאים ללימודים גבוהים . שבצו " אסור" או "מותר" לפי הקטע . . 1 להורים לומר לילד ללכת לעבוד , במקום ללכת לבית ספר . . 2 לכל ילד ללמוד חינם בבית ספר יסודי . . 3 למדינה לומר להורים לשלוח את הילד לבית ספר שלא מתאים לדת שלהם או לתרבות שלהם . . 4 לילד או להורים שלו לוותר על הזכות ללמוד . . 5 לאוניברסיטה לא לקבל תלמיד , אם הוא לא מתאים . . 6 לכל תלמיד להמשיך ללמוד בבית ספר תיכון , אם הוא רוצה . . 7 לבית הספר להפסיק את הלימודים של תלמיד בגלל הדת או הגזע שלו . . 8 למדינה להחליט על חוקים נגד חינוך לבנות .  אל הספר
נטע-מטח