אסור ל / ... מותר ל + ... שם עצם / שם פרטי + שם פועל באפגניסטן של הטאליבן אסור לנשים ללמוד . לנשים מותר ללכת לרופא רק עם גבר מהמשפחה . אסור / מותר + מילת היחס ל ... בנטייה ) לי , לך , לך , לו , לה , לנו , לכם , לכן , להם , להן ( + שם פועל באפגניסטן של הטאליבן אסור לאישה ללכת ברחוב לבד . מותר לה ללכת רק עם הבעל שלה , או עם בן משפחה . לנשים מותר ללבוש רק בגדים ארוכים . מותר להן לצאת לרחוב רק בבגד שמכסה את כל הגוף ואת הפנים . המצב של נשים בעולם המערבי טוב יותר . להן מותר לבחור מה ללבוש , ועם מי ללכת ברחוב .  אל הספר
נטע-מטח