אסור + שם פועל בבית הספר שלנו אסור לאכול בכיתות . מה אסור לעשות בשיעור ? בכיתה שלנו אסור לכתוב בספר . מותר + שם פועל מותר להשתמש במילון בבחינה . מותר לצאת באמצע השיעור .  אל הספר
נטע-מטח