ותן בלבנו להבין ולהשכיל ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה . מתוך " ברכת אהבה , " תפילת שחרית  אל הספר
נטע-מטח