תלמיד : למה ללמוד ? מה ללמוד ? איך ללמוד ? מה ההבדלים בין ללמוד , לזכור , להבין ולדעת ? איך לומדים בארצות אחרות ? האם גם חיות יכולות ללמוד ? מורה : למה ללמד ? מה ללמד ? איך ללמד ? מה ההבדלים בין ללמד , לבדוק , להסביר ולבחון ? איך מלמדים בארצות אחרות ? האם גם חיות יכולות ללמד ?  אל הספר
נטע-מטח