לתרגול נטיית הפועל בשלושת הזמנים , עברו לפעילויות מתוקשבות באתר : . 1 זיהוי זמן . 2 הפקת הפועל . 3 המרה בין זמנים . 4 זיהוי בניין . 5 פעילות מסכמת  אל הספר
נטע-מטח