| פסוקים מן התנ"ך ואגדה בספר מלכים אנחנו קוראים על שלמה המלך : ויתן › אלהים חכמה לשלמה ותבונה › הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפ › ת הי ֽ ם׃ ( מלכים א , פרק ה , ( 9 וידבר על ה ֽ עצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בק › יר וידבר › על הבהמ › ה ועל העוף ועל הר › מש ועל הדג ֽ ים׃ ( מלכים א , פרק ה , ( 13 השלימו את האגדה על שלמה המלך בעזרת : ( לא ( היה | ( לא ( הייתה | ( לא ( היו + מילת היחס ל ... בנטייה : לי | לך | לך | לו | לה | לנו | לכם | לכן | להם | להן שלמה המלך והדבורה יום אחד ישב המלך שלמה בגינה ליד הארמון ונח . גינה נהדרת , ובגינה היו פרחים מכל הצבעים . בין הפרחים בגינה עפו דבורים קטנות מפרח לפרח . אחת הדבורים עברה ליד שלמה המלך ועקצה אותו באף . שלמה כעס מאוד וקרא לכל הדבורים . “ מי הדבורה שעקצה אותי - " ? שאל המלך .  אל הספר
נטע-מטח