הווה : יש / אין + ל + ... שם עצם / שם פרטי + שם עצם או : יש / אין + לי , לך , לך , לו , לה , לנו , לכם , לכן , להם , להן + שם עצם ל + ... שם עצם / שם פרטי + ( לא ( היה / הייתה / היו + שם עצם מתאים במין ובמספר דוגמות : לילד היה כלב . לאבא הייתה הודעה במשיבון . לחוקרים היו מכשירים מיוחדים . או :  אל הספר
נטע-מטח