| מאמר לקריאה עצמית האם הלווייתנים יודעים לשיר ? החוקרים יודעים שהלווייתנים מתקשרים זה עם זה ומוסרים מידע בקולות מיוחדים . לקולות של הלווייתנים יש צלילים נמוכים . בני אדם יכולים לשמוע רק חלק קטן מהצלילים האלה . החוקרים מקליטים את הצלילים של הלווייתנים 5 במכשירים מיוחדים , וכך הם לומדים על התקשורת בין הלווייתנים . החוקרים מספרים שחלק מהלווייתנים חוזרים על צלילים שונים שוב ושוב באותו סדר , ממש כמו בשיר . לכן הם קוראים לתקשורת הזאת : "שירת הלווייתנים . " הלווייתנים “ שרים" את ה"שירים" שלהם מתחת למים במצבים שונים . למשל , לווייתן יכול להודיע ללווייתנים רחוקים איפה יש אוכל . הלווייתנים שומעים 10 את הצלילים ויודעים לאן להגיע . הלווייתנים קוראים בקולות אחרים כשהם מחפשים נקבות . הלווייתנים משתמשים בצלילים מיוחדים גם בזמן סכנה . החוקרים מספרים ששמעו לווייתן קורא לעזרה . לוויתנים אחרים שמעו את הקולות , הבינו שהוא בסכנה , ואחרי זמן קצר הגיעו לעזור לו . הקולות עוזרים ללווייתנים גם למצוא את הדרך בים . הלווייתן קורא בקול נמוך , 15 וההד של הקולות שלו חוזר לאוזניים שלו . לפי ההד , הלווייתן יכול לדעת א...  אל הספר
נטע-מטח