| סיפור חסידי יום אחד הלך רבי יעקב יצחק מפשיסחא עם תלמיד שלו בשדה וראה ציפורים עפות ופרות * אוכלות עשב . * והיו הציפורים מצפצפות * והפרות גועות . * אמר התלמיד לרב : “ חיות אלה , כמה אני רוצה להבין מה הן מצפצפות זו לזו , ומה הן אומרות זו לזו " . אמר לו הרב : “ אם אדם מקשיב למה שהוא אומר , ומבין את מה שהוא אומר , הוא יכול להבין גם את מה שהחיות אומרות " . סמנו את המשפט שמתאים לדברי הרב : א . החיות יכולות ללמוד מבני אדם . הן רק צריכות להקשיב להם . ב . אנחנו יכולים להבין את החיות , אבל אנחנו לא מקשיבים להן . ג . רק חיות יכולות להבין חיות אחרות . ד . בני אדם טובים יותר מהחיות , ולכן הם לא מקשיבים להן .  אל הספר
נטע-מטח