יש / אין + ל + ... שם עצם / שם פרטי + שם עצם יש לתמי שיעור חופשי עכשיו . יש / אין + לי , לך , לך , לו , לה , לנו , לכם , לכן , להם , להן + שם עצם אין לנו מקום בבית . יש לך המון חברים .  אל הספר
נטע-מטח