| מאמר המילה “ סליחה" היא מילה עתיקה מאוד . אנחנו מוצאים אותה ואת הפועל “ לסלוח" כבר בתנ"ך . בני האדם חוטאיםלה' ומבקשים סליחה . לפעמים ה' סולח , וכך הוא נותן לאדם הזדמנות לחזור לדרך הטובה . לדוגמה , משה מבקש מה' לסלוח לעם ישראל על 5 חטא העגל * במדבר , וה' אומר למשה : “ סלחתי כדברך" ( במדבר יד , . ( 20 לפעמים ה' לא סולח , והאדם שחטא מקבל עונש . לפי המסורת היהודית יש שני סוגים של חטאים : חטאים בין אדם לה , ' למשל : לא לשמור שבת ; חטאים בין אדם לחברו , למשל : שקר . הסליחה ביהדות קשורה בעיקר ליום הכיפורים . ביום הכיפורים יש לבני אדם הזדמנות לבקש סליחה מה' 10 על החטאים שלהם . ה' סולח רק אם האדם מבין שהוא חטא ומבטיח לא לחטוא שוב בעתיד . במשנה אומרים , שעל חטאים שבין אדם לחברו ה' סולח רק אם האדם מבקש סליחה מחברו , והחבר מוכן לסלוח . למילה “ סליחה" יש הרבה תפקידים . זאת מילה חשובה מאוד בכל חברה ובכל תרבות . ההורים מלמדים את הילדים לבקש סליחה אם הם עשו משהו לא טוב , 15 או אם הם פגעו במישהו . אבל אנחנו משתמשים במילה “ סליחה" גם במצבים אחרים . למשל , אם אנחנו רוצים לשאול שאלה , אנחנו פונים למישהו...  אל הספר
נטע-מטח