| יונה וולך אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ כמו חגב בעת הקיץ ויש שאדם שר ובחורף הנמלים מתכנסים מתנועעים ברכושם ומכלים לאט את הרכוש ואת החורף והחגב בחורף שר לפתחים לטעום מזיכרונות העונה האהובה שבשירו חמקה ממנו כליל . . 1 לפי השיר , מה עושות הנמלים ומה עושה החגב בקיץ ובחורף ? . 2 השיר הוא משל לבני האדם . בני האדם הם לפעמים כמו הנמלים ולפעמים כמו החגב . מה הם עושים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית