הפועל לרצות בכל הזמנים + ש + ( לא ( יהיה + שם עצם ( , 'ז ) 'י רציתי שיהיה טיול בשבוע הבא . הפועל לרצות בכל הזמנים + ש + ( לא ( תהיה + שם עצם ( , 'נ ) 'י רותי וחנה רוצות שתהיה בריכה גדולה בבית הספר . הפועל לרצות בכל הזמנים + ש + ( לא ( יהיו + שם עצם ( , 'ז ) 'ר אנחנו רוצים שלא יהיו גשמים . הפועל לרצות בכל הזמנים + ש + ( לא ( יהיו + שם עצם ( , 'נ ) 'ר את רוצה שיהיו עבודות בסוף הסמסטר , או שיהיו בחינות ? מה אתם רוצים שיהיה , ומה אתם רוצים שלא יהיה בעתיד ? הסבירו למה . השתמשו במילים האלה : שלום ז' | שמחה נ' | אהבה נ' | מזל ז' | בעיות , 'נ ר' | הצלחה נ' | מחלות , 'נ ר' | תקווה נ' | מחשבה רעה נ' | חלומות , 'ז ר' | מוות ז' | חיים מעניינים , 'ז ר' | אוויר לא נקי ז' | צביעות נ' | מצב רוח טוב ז' | ימים שקטים , 'ז ר' | הרבה צבעים , 'ז ר'  אל הספר
נטע-מטח