הווה : יש / אין + שם עצם בזכר , בנקבה , ביחיד או ברבים עבר : ( לא ( היה / הייתה / היו + שם עצם מתאים במין ובמספר ( לא ( יהיה + שם עצם ( , 'ז ) 'י בכמוסה יהיה כדורגל . ( לא ( תהיה + שם עצם ( , 'נ ) 'י תהיה שם אינפורמציה חשובה . ( לא ( יהיו + שם עצם ( , 'ז ) 'ר בעתיד לא יהיו מכתבים ולא יהיו ספרים . ( לא ( יהיו + שם עצם ( , 'נ ) 'ר בכמוסה יהיו שאלות מתמטיות קשות .  אל הספר
נטע-מטח