יש / אין + שם עצם ) , 'ז ) 'י בשוק יש מוכר זקן . בשוק אין דוכן משעמם . יש / אין + שם עצם ) , 'נ ) 'י יש תמונה של שוק באלבום . אין תמונה של דוכן בננות באלבום . יש / אין + שם עצם ) , 'ז ) 'ר יש בשעות הבוקר הרבה אנשים . אין בשעות הערב הרבה אנשים . יש / אין + שם עצם ) , 'נ ) 'ר בדוכן יש עגבניות אדומות . בדוכן אין עגבניות ירוקות .  אל הספר
נטע-מטח