| נתן זך שם עננים . כאן הם עוד לא כל-כך צפופים , צמריים . שם אולי סופה . אולי רוח . כאן עוד לא . כאן אני עומד והערב מתוה מראה שהניר לא יכיל : גיל כזה הלילה וירח כמו ירח וענן משי דק קורן אור . לא שק עננים כבד , תפוח , כמו שם באופק , שם אולי סופה , כאן עוד לא . . 1 האיש בשיר מדבר על כאן ושם . מה יש שם , ומה יש כאן ? . 2 למה , לדעתכם , המילים "כאן עוד לא" חוזרות שלוש פעמים בשיר ? עברו לתרגילי החזרה ברשת : שער - 2 ממזג אוויר למצב רוח פרק ד - למה לאוויר יש מזג , ולרוח יש מצב !?  אל הספר
נטע-מטח