| עודד פלד אני רואה יער אני אומר : אלוהים , עשה אותי צוויחת ציפורים , רוח באמירים אני רואה גשם ואומר : עשה אותי צלול וזורם אני רואה הר אני אומר : אלוהים , עשה אותי הר . . 1 מה המשורר מבקש כשהוא רואה יער וגשם ? מה הוא מבקש כשהוא רואה הר ? . 2 הסבירו את ההבדל בין שתי הבקשות .  אל הספר
נטע-מטח