| סיפור בנימין תמוז פעם , בימי החורף , ראה את העננים נוסעים בשמים . המון עננים כועסים ויורדים על האדמה בגשם גדול . האדמה שמחה לקבל את הגשם היורד . מרחוק , במקום אחד , מישהו פתח את הענן , ושמים יפים וכחולים הסתכלו על המלחמה הזאת , המלחמה של השמים והאדמה . והילד צחק ואמר : "אבא ואימא " . הוא שמח כל כך , בכה משמחה ורץ הביתה , שמח כל כך ... 5 אבל עכשיו ימים של קיץ . האדמה חמה . חיות קטנות רצות על האדמה . מרחוק עצים , ואחר כך החול האדום , ושוב ירוק , ובסוף הרים סגולים . ובין ההרים נושקים השמים לאדמה ונוסעים , נושקים ונוסעים עם העננים . בדרך לבית הספר היה הולך ליד העצים ומסתכל בפרחים ובחיות הקטנות . השמש עולה , והוא מרגיש את החום של השמש על הפנים . וכבר הוא רוצה ללכת למקום הזה ששם 10 השמש עולה , שם השמים והארץ משחקים ... אבל זכר את בית הספר ואת ארבעים הילדים והילדות בכיתה הגדולה . הם תמיד מסתכלים וצוחקים : ילד קטן עם חלומות . בדרך הוא ראה עוד פרחים אדומים חדשים ליד אחד הבתים , והוא נשק לפרחים בלב . עצים גדולים בדרך - והוא מסתכל על העצים למעלה , למעלה ... הוא הולך לאט - הוא כבר יודע שהוא בא א...  אל הספר
נטע-מטח