| מדרש אמר לי אותו הערבי : בוא ואראך מקום שארץ ושמים נושקים זה לזה . הלכתי וראיתי הרקיע שהוא עשוי חלונות חלונות . נטלתי סלי והנחתיו בחלון הרקיע , ועד שגמרתי תפילתי - ביקשתיו ולא מצאתיו . אמרתי : יש גנבים כאן ? אמר לי הערבי : זהו הגלגל החוזר ברקיע . המתן עד למחר - ותמצאנו . ( בבא בתרא , דף עד / א ) מה למד האיש על האופק , על כדור הארץ ועל השמש ?  אל הספר
נטע-מטח