| פסוקים מן התנ"ך גם חסידה בשמים י ֽ דעה מועדיה ותר וסוס ועגור שמרו את עת באנה ועמי ל › א י ֽ דעו את משפט ה'׃ ( ירמיה ח , ) 7 מה עם ישראל צריך ללמוד מן הציפורים ?  אל הספר
נטע-מטח