שבצו בקטע את המילים הבאות : ( לא ) יהיה | ( לא ( תהיה | ( לא ( יהיו ראש העיר אמר שבשנה הבאה העיר שלנו תהיה בצבע אחד . כל העיר ירוקה . בתי הספר צבעוניים . הם רק ירוקים . הקירות בבתי הספר ירוקים , השולחנות והכיסאות בכל כיתה ירוקים , והמודעות 5 על סרטים וטיולים ירוקות . גם כל הבתים בעיר ירוקים . כל בית יקבל דגל לשים ליד הדלת , וגם הדגל ירוק . במסעדות כל הדלתות ירוקות , וגם השם של המסעדה ירוק . התחנות של האוטובוסים ירוקות , וגם האוטובוסים ירוקים . 10 ראש העיר חושב שאם כל העיר ירוקה , אנשים יחשבו "ירוק . " הם ישמרו על הטבע ועל העיר . אבל אני חושב שהעיר מעניינת , כי היא תהיה רק בצבע אחד . האנשים מרובעים ועצובים , והעיר משעממת . החיים אפורים אם העיר צבעונית . אנשים לא יטיילו בגנים , כי הם יאמרו : אנחנו כבר מכירים את הירוק , אנחנו רוצים לראות צבעים אחרים . עברו לתרגילי החזרה ברשת : שער - 1 לא רק שחור לבן פרק ה - מפה לפה - מפה  אל הספר
נטע-מטח