הווה : ה + שם עצם + ( לא ( + שם תואר מתאים לשם העצם / תיאור זמן , מקום וכו' עבר : ה + שם עצם + ( לא ( היה / הייתה / היו + שם תואר מתאים לשם העצם / תיאור זמן , מקום וכו' ה + שם עצם ( , 'ז + ) 'י ( לא ( יהיה + שם תואר ( , 'ז / ) 'י תיאור זמן , מקום וכו' הבניין יהיה עגול . ה + שם עצם ( , 'נ + ) 'י ( לא ( תהיה + שם תואר ( , 'נ / ) 'י תיאור זמן , מקום וכו' הגינה תהיה צבעונית וגדולה . ה + שם עצם ( , 'ז + ) 'ר ( לא ( יהיו + שם תואר ( , 'ז / ) 'ר תיאור זמן , מקום וכו' החלונות יהיו מרובעים וגדולים . ה + שם עצם ( , 'נ + ) 'ר ( לא ( יהיו + שם תואר ( , 'נ / ) 'ר תיאור זמן , מקום וכו' הכיתות יהיו צבעוניות .  אל הספר
נטע-מטח