| מאמר לקריאה עצמית פעם אנשים לא האמינו שהעולם עגול . הם חשבו שהעולם שטוח מכמה סיבות : אם מסתכלים רחוק-רחוק רואים קו ישר . אם בונים בית , הוא עומד ישר , ואם מסתכלים על אנשים , הם לא הפוכים : הראש תמיד למעלה ולא למטה . אנשים חשבו שהעולם שטוח כמו שולחן גדול , אבל הם לא ידעו מה 5 יש בסוף השולחן הזה . אבל כבר לפני 500-כ שנה חשב כריסטופר קולומבוס שהעולם עגול . הוא לקח כדור וצייר על הכדור את יבשת אירופה בצד אחד . בצד השני של הכדור הוא צייר את הודו . * קולומבוס חשב : אם העולם 10 עגול , אנחנו יכולים להגיע מאירופה להודו גם מימין וגם משמאל - גם דרך המדבר , וגם דרך הים . קולומבוס רצה לדעת אם זה נכון , וב1492- הוא יצא מספרד * שבאירופה דרך הים 15 להודו . אחרי תשעה שבועות הוא הגיע לאמריקה , אבל הוא חשב שהוא בהודו , כי 1492-ב אנשים עוד לא שמעו על אמריקה ... קולומבוס לא הגיע להודו , אבל הוא צדק : העולם באמת עגול ולא שטוח . 20 היום אנחנו יודעים שהעולם עגול גם לפי תמונות של אסטרונאוטים . בתמונות האלה אנחנו רואים שהעולם הוא כמו כדור קטן וכחול . . 1 למה אנשים חשבו שהעולם שטוח ? . 2 לפי המאמר , איך אנשים י...  אל הספר
נטע-מטח