| מדרש ארץישראלטבורושלעולם , שיושבתבאמצעיתו , וירושליםבאמצע ארץ ישראל , ובית המקדש באמצע ירושלים , וההיכל באמצע בית המקדש , והארון באמצע ההיכל , ואבן השתייה לפני ההיכל , שממנה הושתת העולם . ( תנחומא , קדושים י ) לפי המדרש , אנחנו יכולים לצייר מפה של שבעה מעגלים . ציירו את המפה .  אל הספר
נטע-מטח