| אמיר גלבע אם יראוני אבן ואמר אבן יאמרו אבן . אם יראוני עץ ואמר עץ יאמרו עץ . אך אם יראוני דם ואמר דם יאמרו צבע . אם יראוני דם ואמר דם יאמרו צבע . . 1 למה האנשים אומרים שדם הוא צבע ? . 2 למה הוא צועק את המשפט האחרון ? . 3 למי אתם רוצים לשלוח את השיר הזה ? למה ?  אל הספר
נטע-מטח