. 1 לפניכם משפטים שמתארים אנשים שונים . חלק מן המשפטים מתארים אנשים צבועים . סמנו רק את המשפטים שמתארים אנשים צבועים . א . הם מדברים על דברים לא חשובים . ב . הם לא אומרים מה שהם באמת מרגישים . ג . הם לא פוחדים משום דבר . ד . הם אומרים תמיד ההפך . ה . הם לא מבינים מה אומרים להם . ו . הם חושבים שהם יודעים הכול . ז . הם חושבים שאף אחד לא אומר את האמת . ח . הם צוחקים על אנשים אחרים . ט . הם אומרים משהו אחד , אבל חושבים משהו אחר . י . הם לא שומעים מה שהם אומרים . . 2 הסבירו את הקשר בין המילה "צבוע" לבין המילים "צבע" ו"לצבוע . "  אל הספר
נטע-מטח