השלימו את המאמר בעזרת המילים : היה | הייתה | היו בראש השנה היהודים בעולם ובישראל שולחים זה לזה "שנה טובה . " “ שנה טובה" היא גלויה עם תמונה או ציור יפה . על הגלויה כותבים ברכות לשנה החדשה . התמונות ב"שנות טובות" של פעם שונות מאוד מהתמונות ב"שנות טובות" היום . לפני שישים שנה , בשנים הראשונות של המדינה , ה"שנות טובות" היו לאומיות וציוניות . ב"שנות טובות" רבות רואים חיילים - התקווה של המדינה החדשה . בהרבה “ שנות טובות" הסמלים יהודיים . למשל , הכותל המערבי בירושלים , ספר תורה או רב עם שופר . בתמונות של "שנות טובות" משנות 50-ה רואים קיבוצים ומושבים עם בתים קטנים ויפים . הגינה ליד הבית ירוקה ויפה , השדות מסביב לבתים גדולים , והחקלאים בשדות תמיד חזקים , בריאים ושמחים . בהרבה ברכות ציירו משפחה אידיאלית : הילדים תמיד יפים , אימא תמיד שמחה ואבא תמיד נחמד . כולם שמחים . התמונות צבעוניות , הצבעים חזקים , והמילים בברכות אופטימיות : ברכות לשלום , למדינה יהודית חזקה ולחיים טובים בארץ ישראל . עברו לתרגילי החזרה ברשת : שער - 1 לא רק שחור לבן פרק ג - צורות וסמלים בעולם היהודי * לכרטיסי הברכה לראש השנה ק...  אל הספר
נטע-מטח