| מאמר השופר והמנורה הם סמלים יהודיים עתיקים , אבל המגן דויד - שני משולשים זה על זה - הוא לא סמל יהודי עתיק . אנחנו רואים את הצורה של שני משולשים הפוכים בבתים עתיקים במקומות שונים בעולם , אבל לא בבתים יהודיים ולא בבתי כנסת עתיקים . ההיסטוריה של המגן דויד ארוכה ומעניינת מאוד . 5 הימים של התנ"ך : לפי סיפורים יהודיים , המגן המיוחד שמר על דויד המלך ועל עם ישראל . המאה : ( 1600–1500 ) 16-ה יש ציורים של מגיני דויד בספרים של מיסטיקה יהודית ובספרי קבלה . המאות 16-ה וה : ( 1700–1500 ) 17- בדף הראשון של 10 ספרים עתיקים אנחנו יכולים לראות סמל של משפחה . לפי הסמל של המשפחה אנחנו יכולים לדעת של מי הספר . בסמלים של משפחות יהודיות יש הרבה פעמים מגן דויד . המאה : 17-ה המגן דויד מתחיל להיות סמל של בתים 15 יהודיים ושל קהילות יהודיות באירופה . אנחנו מוצאים מגיני דויד בבתי כנסת ובישיבות , ועל ספרי תורה , לוחות שנה , מזוזות ומנורות .  אל הספר
נטע-מטח