הווה : ה + שם עצם + ( לא ( + שם תואר מתאים לשם העצם / תיאור זמן , מקום וכו' ה + שם עצם ( , 'ז + ) 'י ( לא ( היה + שם תואר ( , 'ז / ) 'י תיאור זמן , מקום וכו' האלף-בית היה ישר ומרובע . ה + שם עצם ( , 'נ + ) 'י ( לא ( הייתה + שם תואר ( , 'נ / ) 'י תיאור זמן , מקום וכו' העבודה לא הייתה קלה . ה + שם עצם ( , 'ז + ) 'ר ( לא ( היו + שם תואר ( , 'ז / ) 'ר תיאור זמן , מקום וכו' הספרים היו על לוחות של אבן . ה + שם עצם ( , 'נ + ) 'ר ( לא ( היו + שם תואר ( , 'נ / ) 'ר תיאור זמן , מקום וכו' האותיות היו עגולות . השלימו את המשפטים לפי המאמר בעזרת המילים : ( לא ) היה | ( לא ) הייתה | ( לא ) היו דוגמה : האלף-בית האשורי לא היה עגול . . 1 האותיות באלף-בית האשורי מרובעות וישרות . . 2 לא היה קל לכתוב על לוחות מאבן , כי הלוחות קשים . . 3 האלף-בית ברומא מרובע כמו האלף-בית האשורי . . 4 הספרים הראשונים על לוחות קרמיקה . . 5 ברומא הספרים מנייר .  אל הספר
נטע-מטח