| מדרש ארבע מידות באדם : האומר שלי - שלי ושלך - שלך , זו מידה בינונית . ויש אומרים : זו מידת סדום . שלי - שלך ושלך - שלי , עם הארץ . שלי - שלך ושלך - שלך , חסיד . שלך - שלי ושלי - שלי , רשע . ( אבות ה , י ) מה אתם חושבים : מי מארבעת האנשים האלה הוא החבר הטוב ? הסבירו למה .  אל הספר
נטע-מטח