מילים : חנוך לוין לחן : זוהר לוי העץ הוא גבוה , העץ הוא ירוק , הים הוא מלוח , הים הוא עמוק . אם הים הוא עמוק , מה אכפת לו לעץ , מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק . העץ הוא גבוה , העץ הוא ירוק , יפה הציפור , היא תעוף לה רחוק . אם תעוף הציפור , מה אכפת לו לעץ , מה אכפת לציפור שהעץ הוא ירוק . הים הוא מלוח , הים הוא עמוק , יפה הציפור , היא תעוף לה רחוק . אם תעוף הציפור , מה אכפת לו לים , מה אכפת לציפור שהים הוא עמוק . אדם שר שירים כי העץ הוא ירוק , אדם שר שירים כי הים הוא עמוק . אם תעוף הציפור , לא ישיר עוד שירים , מה אכפת לציפור אם ישיר או ישתוק . . 1 לפי השיר , הציפור , העץ והים הם לא כמו האדם . למה ? . 2 כתבו שיר דומה בעזרת המילים : הר , פרח , דבורה . * מה אתם חושבים : האם המשמעות של השיר החדש שונה ?  אל הספר
נטע-מטח