/ שלמה אבס היו פעם שני תישים ; תיש אחד גר למרגלות הר אחד , ואלו התיש השני חי למרגלות הר אחר . בין שני הה רִ ים היה עמק ובו זרם נהר , ומעל לנהר היה גשר . מדי פעם היה התיש האחד עובר על הגשר לצד האחר של הנהר , כדי לאכל עשב באחו שלמרגלות ההר , ומדי פעם היה התיש השני עובר על הגשר לצד האחר של הנהר , כדי לאכל עשב באחו שלמרגלות ההר האחר . וכך היה ימים רבים . והנה יום אחד , בדיוק באותו הזמן , החליטו שני התישים לעבר על הגשר ונעמדו זה מול זה מעל לנהר הגועש . גועש - סוער אמר תיש אחד : "אני ממהר ; זוז מדרכי " ! אמר התיש האחר : "לא ולא ! אני רוצה לעבר , ואתה - פנה לי ד רֶ ך " !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית