כתבו . מה חסר במלה ? השלימו חו , פו , כ , תו , זו , בו . קראו בקול . שו ש שו שו ש ש שי שו או אי א או או א א א בו ב בו בי ב בו ב ב כו כ כי כ כ כי כו כ זו זו ז זי ז זו ז ז מה מתאים לציור ? מתחו קו מכל ציור למשפט המתאים . הדלת פתוחה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית