/ אנדה עמיר-פינקרפלד לו הייתי מלך מלך של חיות מצוה הייתי בשלום לחיות , לנמר וגם לדב , לא לשנא , לא לטרף , לארנב וגם לקוף - את כלם לאהב . לו הייתי מלך מלך העולם מצוה הייתי שלום בין כלם . מתוך הספר אני שר מאשר , הוצאת מסדה , 1973 מה הילד בשיר חולם להיות ? הקיפו את הציו רִ ים המתאימים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית