/ מירה מאיר מה עושים דגים בגשם ? מה עושים דגים ? רוחצים את הקשקשת מבריקים סנפיר בחשק כמו לפני חגים . מה עושים דגים בגשם ? מה עושים דגים ? משחקים שם בתופסת עם טפות מטר ורשת ולא נלכדים . מה עושים דגים בגשם ? מה עושים דגים ? מתחבאים היטב במים מתכסים בגל או שנים כלל - לא דואגים . מה חושבים דגים בגשם ? מה חושבים דגים ? הם חושבים שליבשת לא כדאי עכשו לגשת כי שם נרטבים . מתוך הספר מה עושים דגים בגשם , ? הוצאת מסדה , 1970 א . קראו את הכות רֶ ת של השיר . למה הכות רֶ ת מצחיקה ? הסבירו . ב . הכות רֶ ת של השיר חוז רֶ ת בכמה בתים בשיר . סמנו באילו בתים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית