כתבו כמו בדגמה . מה חסר במלה ? השלימו פ , ה , ס , כ , ת , ב , צ . מה מתאים לציור ? הקיפו את המלה המתאימה לכל ציור . ספר רֶ פת דלת ילד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית