כתבו כמו בדגמה . מה חסר במלה ? השלימו ל , ר , מ , א , ג קראו בקול . מה מתאים לציור ? הקיפו את המלה המתאימה לכל ציור . רֶ גל ג רֶ ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית