כתבו כמו בדגמה . מה שומעים במלה ? הקיפו . מה חסר במלה ? השלימו טו , זו , כו , סו . מה בציור ? מתחו קו מן המשפט לציור המתאים . המכונית חונה ליד המשאית מה שיך למה ? כתבו כל מלה במקום המתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית