כתבו כמו בדגמה . מה שומעים במלה ? הקיפו . מה חסר במלה ? השלימו נו , מו , בו , לו , שו , או . מי בציור ? כתבו את השמות של הילדים לפי המשפטים שמתחת לציור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית