לחינוך הממלכתי-דתי 3 www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת 2522 8 . 5 . 2013 המרכז לטכנולוגיה חינוכית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית