( בעמודים ( 43-42 כרטיסי א › תי › ת וסימני נקוד כרטיסים למשחק ל › ט › צלילים א › תי › ת וסימני ניקוד 1 א › תי › ת וסימני ניקוד 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית