/ רבקה אליצור אורי דפק בדלת של חדר סבא . סבא לא ענה . אורי פתח בזהירות את הדלת והציץ לתוך החדר . סבא ישב על יד השלחן ולפניו פתוח הספר הגדול . סבא לא שמע את קול הדלת הנפתחת . כשסבא לומד תורה , הוא אינו שומע ואינו רואה אלא את האותיות הקטנות שבספר הגדול . אמא של אורי אומרת תמיד : אורי , אסור להפריע לסבא כשהוא לומד תורה ! אבל עכשו רצה אורי להגיד לסבא דבר חשוב מאד . - סבא , סליחה ... סבא ... אני הפותח . - סבא הרים את עיניו מעל האותיות הקטנות שבגמרא והביט באורי . - אתה פותח ? אני רואה שאתה פותח . הכנס בני , וסגר את הדלת . - - אני הפותח של החגיגה מחר . - ספר אורי בשמחה ונכנס אל החדר ( ושכח לסגר את הדלת . ( - איזו חגיגה , בני ? - - אני הפותח של חגיגת התורה . מחר אנחנו מתחילים ללמד תורה ותהיה לנו חגיגה בכתה . המורה תתן לכל ילד ספר בראשית . אני אקרא בכתה את הפסוקים הראשונים : "בראשית ברא ה' את השמים ואת הארץ - ... " ואורי עמד דם כאלו הוא כבר בחגיגה , הרים את ראשו ודקלם בקול רם ויפה את הפסוקים . סבא לטף את זקנו הלבן וחיך . - והדבש מוכן כבר ? - - מה ? - אורי לא הבין . - איזה דבש ? - צחק סבא . הוצי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית