/ ע' הלל פגש השועל בחסידה ושאל אם אפשר לשאל חידה , " בטח " ! השיבה החסידה . סח השועל : " תודה " . ושאל : " נחשי מי הכי הכי הכי הכי זריז , פקח , ממלח , ומפלפל " ? " איזו שאלה ! הרי זה השועל " ! " נפלא " ! אמר השועל , " ואולי עוד חידה " ? " למה לא " ? אמרה החסידה . סח השועל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית