מה שומעים במלה ? הקיפו . הדב הולך לדבש רק דרך ב . סמנו בקו את המסלול שלו . השלימו ב או ב . מה נגמר ב-ב ? כתבו . כתבו את המלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית