ד ד ד נדב הולך למגדל רק דרך ד . סמנו בקו את המסלול שלו . מה נגמר ב-ד ? כתבו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית