נ נ נדב הולך לנדנדה רק דרך נ . סמנו בקו את המסלול שלו . מה נגמר ב-ן ? כתבו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית